Τηλεφωνικά Κέντρα

Εκτύπωση
Εμπορευόμαστε και υποστηρίζουμε Σύγχρονα Γερμανικά Τηλεφωνικά Κέντρα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων από το μικρότερο γραφείο μέχρι τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα.

 

 

 

Επιλέξτε από το μενού ένα από τα μοντέλα για να δείτε πληροφορίες.