E-mail Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4


Το πλέον ολοκληρωμένο ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών

Το μηχανογραφικό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση του συνόλου των καθημερινών εργασιών. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης λογισμικού που θα προσφέρει υψηλή ποιότητα, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εξαιρετική ευχρηστία.

Η ALTEC, με τη μακρόχρονη ιστορία της στον Ελληνικό χώρο και την προηγμένη τεχνολογική της υποδομή, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των επιχειρήσεων και ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις. Παρακολουθεί και διαμορφώνει τις εξελίξεις στον τομέα της οργάνωσης και μηχανογράφησης των ελληνικών, και όχι μόνο, επιχειρήσεων.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 είναι το πρόγραμμα που δημιούργησε η Altec με επίκεντρο τη δική σας επιχείρηση. Αναπτύσσεται παράλληλα με αυτή και χαρακτηρίζεται από τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω σε θέματα ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

Πληθώρα νέων χαρακτηριστικών

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ενσωματώνει πλήθος καινοτομιών, επεκτάσεις ήδη υπαρχόντων διαχειρίσεων καθώς και νέες διαχειρίσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

Διαχείριση δεδομένων σε SQL Server - Δυνατότητα σύνδεσης με τον Microsoft SQL Server (2000 & 2005) για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, απολαμβάνοντας όλα τα οφέλη των Βάσεων Δεδομένων.
On-Line ενημέρωση Λογιστικής - Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της Λογιστικής με την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή εγγραφών στο εμπορικό κύκλωμα.
Σχετικά έγγραφα - Δυνατότητα καθορισμού και οργάνωσης σχετικών εγγράφων (external links), σε επίπεδο εγγραφής σε όλα τα αρχεία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Data Center - Νέα γεννήτρια για την παράλληλη επεξεργασία και παρουσίαση προκαθορισμένων πληροφοριών μεγάλης βαρύτητας.
Εικόνα επιχείρησης - Νέα ενότητα των Business Reports με την συγκεντρωτική εικόνα της επιχείρησης σε επίπεδο πωλήσεων ή εισπράξεων, που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων.
Γεωγραφικές αναλύσεις - Νέα ενότητα των Business Reports που αφορά την ανάλυση του Τζίρου, των Πιστώσεων, του Υπολοίπου, των Εκκρεμών αξιογράφων και του Ανοιχτού υπολοίπου των πελατών, κατά νομό ή γεωγραφική περιφέρεια.
Γραφικά - Νέα γεννήτρια για τη σχεδίαση και παραγωγή γραφικών παραστάσεων για τα αρχεία Ειδών, Πελατών, Προμηθευτών, Λογιστικής και Προϋπολογισμών.
Επιφάνεια εργασίας - Δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ για άμεση πρόσβαση (ανά χρήστη) σε εργασίες, reports, εξωτερικές εφαρμογές κλπ., καθώς και προσθήκη σελιδοδεικτών άμεσης επιλογής στις οθόνες των σταθερών στοιχείων, σε όλα τα κύρια αρχεία.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα και Ικανότητα Διασυνδέσεων

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα.
Χρησιμοποιεί πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής για να δώσει τις βέλτιστες λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήματα.
Ενσωματώνει πλήρως την τεχνολογία Client/Server, παρέχοντας τη δυνατότητα on-line σύνδεσης των υποκαταστημάτων και των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.
Χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη και ανοικτή αρχιτεκτονική του, παρέχοντας δυνατότητες σύνδεσης με πλήθος εφαρμογών λογισμικού και εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office).
Υποστηρίζει την on-line διασύνδεση με τη μεγαλύτερη γκάμα ταμειακών μηχανών και συστημάτων από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.
Υποστηρίζει το σχεδιασμό και εκτέλεση σεναρίων με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ και σε βάσεις δεδομένων (Microsoft MSDE ή SQL Server και Oracle).
Υποστηρίζει την αυτόματη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (Data Migration) είτε από άλλες εφαρμογές είτε προς τα ERP xLINE και ATLANTIS.
Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη στους χρήστες μέσω πρωτοποριακών διαδικτυακών (Internet) υπηρεσιών (e-Services, e-Support, Live Update).

Business Reports - Εργαλείο Πληροφόρησης και Ανάπτυξης

Τα Business Reports είναι το νέο module του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που δημιουργήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής για γρήγορη, αποδοτική και συνεπή διαχείριση πληροφοριών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επεξεργασία και την εμφάνιση της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Τα Business Reports μετατρέπουν τα λειτουργικά δεδομένα σας σε συνεπή και αξιόπιστη πληροφορία με την παραγωγή Στατιστικών Αναφορών (Reports), Δυναμικών Αναφορών (Dynamic Reports), Γραφημάτων (Charts), Κύβων (Olap Cubes) και Πολυδιάστατων Αναφορών, που παρουσιάζουν την εικόνα της επιχείρησής σας με άμεσο και κατανοητό τρόπο.

Παράλληλα, με τα Business Reports είναι δυνατή η παρουσίαση συγκεντρωτικής εικόνας της επιχείρησής σας σε επίπεδο πωλήσεων ή εισπράξεων, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών.

Μπορείτε πλέον εύκολα και γρήγορα να κάνετε συγκρίσεις ανάμεσα σε διάφορες ομάδες δεδομένων, να μελετήσετε τις επικρατέστερες τάσεις, αλλά και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μεγάλης βαρύτητας για τη λήψη αποφάσεων σε κάθε σας δραστηριότητα.
 

ΕπικοινωνιαΔιεύθυνση:
Πλ. 25ης Μαρτίου 5
Γρεβενά
511 00

E-mail: info@citytec.gr
Τηλέφωνο: 24620 87250
Fax: 24620 87251

περισσότερα

City TEC SUPPORT

Κατέβασε την εφαρμογή από εδώ και κάλεσε το techinical support center για άμεση on line υποστήριξη.