Τουριστικος Οδηγος Γρεβενων

 

City TEC SUPPORT CENTER

RealApp

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρακολούθηση Πολλαπλών Ταμείων
Έλεγχος Εσόδων – Εξόδων
Στατιστικά Στοιχεία
CRM Πελάτων / Προμηθευτών
Οικονομική παρακολούθηση Πελάτων / Προμηθευτών
Πραγματική Οικονομική Εικόνα Επιχείρησης
Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Προσωπικού
Πολλαπλές Εταιρίες
Δικτυακή Λειτουργία
Πολλαπλοί Χρήστες
Πολλαπλά Επίπεδα Πρόσβασης Χρηστών
Εξαγωγή Δεδομένων Σε Excel

ΧΡΗΣΤΕΣ
Ταυτόχρονη Λειτουργία Πολλαπλών Χρηστών
Επίπεδο Πρόσβασης (Δικαιώματα) Ανα Ομάδα Χρηστών
Απεριόριοστος Αριθμός Χρηστών
Απεριόριοστος Αριθμός Ομάδων Χρηστών
Ασφάλεια Χρηστών με Κωδικό Πρόσβασης
Οι απλοί χρήστες βλέπουν μόνο τις δικές τους καταχωρήσεις
Καταγραφή του χρήστη που καταχώρησε τις κινήσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ
Δημιουργία Απεριόριστων Αριθμών Ταμείων
(Ανα Τράπεζα- Ανα Φυσικό Ταμείο ‹Μετρητά› κ.α.)
Πρόσβαση σε Ταμείο από Επιλεγμένους Χρήστες
Επεξεργασία Ονόματος Ταμείου και Διαθέσιμου Ποσού.
Μεταφορά Ποσών από Ταμείο σε Ταμείο
Εμφάνιση Υπολοίπων Ταμείου
Εμφάνιση Κινήσεων Ταμείου / Ταμείων
με επιλογή χρονικής περιόδου.
Εκτύπωση Κινήσεων Ταμείου / Ταμείων
Αυτόματη άθροιση Υπολοίπων Ταμείων
Άμεση Μετάβαση στο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων/Μισθοδοσία/Καρτέλα

ΤΥΠΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Δημιουργία Απεριόριστων Τύπων Εσόδων/Εξόδων
Δημιουργία Απεριόριστων Υποτύπων Εσόδων/Εξόδων
Διαχωρισμός Με Χρώμα Των Τύπων Και Υποτύπων Εσόδων/Εξόδων

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ακριβές Ποσό Ενεργητικού ή Παθητικού Ανα Μέρα/Μήνα/Έτος
Επισήμανση Σημαντικών Κινήσεων και Εύκολη Εύρεση αυτών
Επισήμανση Κινήσεων με Χρώμα τις Επιλογής σας
Αυτόματη Επισύνανση Των Παραστατικών Με Εκκρεμότητα
Εύκολη Προβολή Εκκρεμότητας /Ταμείου ανα Κίνηση
με το Πέρασμα του Ποντικιού
Εύκολη Προβολή του Χρήστη που Καταχώρησε
την Εγγραφή με το Πέρασμα του Ποντικιού
Σήμανση των Κινήσων που έχουν Επισυναπτώμενα
Παραστατικά(Pdf,Scanned)
Εύκολο Άνοιγμα Επισυναπτόμενων Παραστατικών
Εκτύπωση Επισυναπτόμενων Παραστατικών
Εξαγωγή Στοιχείων Σε Excel
Εκτύπωση Στοιχείων Μέσω Excel
Δυνατότητα Καταχώρησης Εσόδων Και Εξόδων
Απευθείας Από Το Βιβλίο.
Δυνατότητα Επεξεργασία Εσόδων Και Εξόδων
Απευθείας Από Το Βιβλίο
Δυνατότητα Διαγραφής Εσόδων Και Εξόδων
Απευθείας Από Το Βιβλίο.
Εμφάνιση Κινήσεων Εσοδων - Εξόδων
ανα Μέρα/Μήνα/Έτος
Άθροιση Εσόδων – Εξόδων Ανα Μέρα /Μήνα/Έτος
Άθροιση Φπα Εσόδων – Εξόδων Ανα Μέρα /Μήνα/Έτος
Απευθείας μετάβαση σε Ταμείο/Μισθοδοσία/Καρτέλα

 

Περισσότερα στο realapp.gr

Demo εδώ

 

Επιταγές

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Εφαρμογή παρακολούθησης επιταγών:

Δυνατότητα παρακολούθησης επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων, ξεχωρίζοντας ειδικά τις πληρωτέες επιταγές που εκδόθηκαν εις διαταγήν "ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ".

Διατήρηση ξεχωριστών καταλόγων τρπεζών, πελατών και προμηθευτών γιά διευκόλυνση του χρήστη και λιγότερη πληκτρολόγηση δεδομένων.

Δυνατότητα ορισμού ξεχωριστού ορίου "λήξεως" γιά ειπρακτέες και πληρωτέες επιταγές: Μπορείτε να καθορίζετε ειδοποίηση εισπρακτέων επιταγών σε χρονικό διάστημα (πριν την λήξη τους) διαφορετικό από αυτό των πληρωτέων.

Αυτόματο μαρκάρισμα των ληξιπρόθεσμων επιταγών.

Εφόσον ενεργοποιηθεί η λειτουργία της παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων επιταγών, δυνατότητα ειδοποίησης με ξεχωριστό πλαίσιο διαλόγου γιά τις ληξιπρόθεσμες επιταγές, με διαχωρισμό εισπρακτέων/πληρωτέων, με εμφάνιση ένδειξης tooltip στο εικονίδιο της εφαρμογής και με χρήση ήχου. Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του προγράμματος φαίνεται από την μορφή του εικονιδίου του.

Η παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων επιταγών μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο γιά εισπρακτέες, πληρωτέες ή και γιά όλες μαζί.

Η εφαρμογή μπορεί να εκκινείται αυτόματα με την εκκίνηση των windows, να εκκινείται ελαχιστοποιημένη (σαν υπηρεσία του συστήματος) και με ενεργοποιημένη την λειτουργία παρακολούθησης.

Δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης πελατών: Εφόσον η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη, σε περίπτωση εγγραφής νέας εισπρακτέας επιταγής ή διόρθωσης στοιχείων υφιστάμενης, εάν ο πελάτης (πληρωτής) έχει και άλλες επιταγές σε εκκρεμότητα. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει όλες τις ήδη ληξιπρόθεσμες εισπρακτέες επιταγές του συγκεκριμένου πελάτη και όλες τος επόμενες με βάση όριο ημερών που θέτει ο χρήστης από το πρόγραμμα.

Δυνατότητα εμφάνισης λίστας επιταγών με μεγάλο αριθμό κριτηρίων και σε όσα παράθυρα θέλει ο χρήστης: Μπορείτε να έχετε ανοιχτά όσα παράθυρο θέλετε και σε κάθε ένα από αυτά να εμφανίζονται επιταγές με εντελώς διαφορετικά κριτήρια εμφάνισης και ταξινόμησης. Το ίδιο ισχύει και γιά το καθένα παράθυρο εμφάνισης επιταγών ξεχωριστά: Εμφάνιση μόνο εκείνων των στοιχείων που επιθυμεί ο χρήστης.

Δυνατότητα εκτύπωσης περιεχομένων των παραθύρων επιταγών.

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων επιταγών σε δύο διαφορετικά είδη αρχείων Excel καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης του Excel με τα εξαγόμενα στοιχεία μέσα από το πρόγραμμα.

Δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας και προαιρετικά αυτόματο backup με την έξοδο από το πρόγραμμα.

Ειδική μορφή αντιγράφων ασφαλείας αποτελεί η δυνατότητα εξαγωγής ορισμένων επιταγών (εισπρακτέων/πληρωτέων) σε ξεχωριστό αρχείο και η εισαγωγή τους σε άλλη βάση δεδομένων σε άλλο υπολογιστή. Πριν την εισαγωγή υπάρχει δυνατότητα επισκόπισης των δεδομένων που θα εισαχτούν.

Δυνατότητα συντήρησης της βάσης δεδομένων απ' όπου ο χρήστης μπορεί να διαγράψει αχρησιμοποίητες τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές καθώς και καταχωρημένες επιταγές με βάση τα κριτήρια που θα δώσει. Πριν την εκκαθάριση υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εκτύπωση των επιταγών που θα διαγραφούν ή/και αποθήκευσή τους σε αρχείο εξαγωγής δεδομένων.

Δυνατότητα εκκίνησης του προγράμματος κατευθείαν από αρχείο backup ή εξαγωγής δεδομένων.


Η έκδοση DEMO έχει του εξής περιορισμούς:
Καταχώρηση μέχρι μίας τράπεζας.
Καταχώρηση μέχρι 2 πελατών.
Καταχώρηση μέχρι 2 προμηθευτών.
Καταχώρηση μέχρι 2 επιταγών.
Το σύστημα αντιγράφων ασφαλείας και εξαγωγής δεδομένων δεν υποστηρίζεται.
Οι εκτυπώσεις επιτρέπονται απεριόριστα.
Υπάρχει δυνατότητα στην εγκατάσταση του προγράμματος να εγκατασταθεί μιά δοκιμαστική βάση δεδομένων με καταχωρημένες επιταγές γιά την εξοικείωση του χρήστη με το πρόγραμμα.

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή


Κατεβάστε πρώτα τον server

Κατεβάστε την έκδοση για Windows 32bit

Kατεβάστε την έκδοση για Windows 64bit

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 23:19 )
 

Ταμειακές Μηχανές που αποσύρονται 31/5/2018

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε τις ταμειακές μηχανές που αποσύρονται σύμφωνα με τον απόφαση του υπουργείου.

Λίστα εδώ

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 30 Μάιος 2018 10:39 )
 

Πελατολόγιο - Νέα Έκδοση

E-mail Εκτύπωση PDF

Με ένα κλικ να βλέπεις τα υπόλοιπα των πελατών σου.

Πέταξε τώρα της χειρόγραφες παραδοσιακές καρτέλες πελατών.

Θέλεις ένα μικρό, εύχρηστο, ευέλικτο, ασφαλές, σύγχρονο, αλλά και οικονομικό πρόγραμμα.

Τότε η λύση είναι μία, το Πελατολόγιο της Software Solutions


Χαρακτηριστικά :

Υποστηρίζει εγγραφές/διορθώσεις και διαγραφές πελατών (επιχειρήσεις ή ιδιώτες) με δυνατότητα αρχικής εισαγωγής ή τροποποίησης του αρχικού ποσού "ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ"

Δυνατότητα εισαγωγής, διόρθωσης και διαγραφής καταχωρήσεων (εγγραφών) στην καρτέλα κάθε πελάτη τηρώντας αυστηρή σειρά καταχώρησης - η μόνη δυνατότητα παράκαμψης της σειράς καταχώρησης είναι η παρεμβολή εγγραφών που επίσης υποστηρίζεται.

Δυνατότητα τήρησης ιστορικού στην περιγραφή των καταχωρήσεων - όλες οι κοινές περιγραφές μπορούν να κρατηθούν σε ξεχωριστό αρχείο γιά ακόμη πιό λίγη πληκτρολόγηση.

Ξεχωριστή λίστα διαχείρισης Δ.Ο.Υ. γιά όσο το δυνατόν λιγότερη πληκτρολόγηση.

Δυνατότητα μαρκαρίσματος της κάθε εγγραφής της καρτέλας πελάτη με διαφορετικό χρώμα και εύκολη μετάβαση σ' αυτές.

Αυτόματο backup με την έξοδο.

Δυνατότητα έναρξης με τα windows.

Δυνατότητα λειτουργίας του προγράμματος από διαφορετικές βάσεις δεδομένων (νέο στην έκδοση 1.54) - μπορείτε να έχετε το πρόγραμμα εγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και τα δεδομένα σας να δουλεύονται από memory stick ή φορητό δίσκο γιά ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Δυνατότητα ορισμού κωδικού χρήστη για την είσοδο στο πρόγραμμα.

Δυνατότητα ελαχιστοποίησης της εφαρμογής σε εικονίδιο με ταυτόχρονο κλείδωμα - γιά την επαναφορά απαιτείται κωδικός.

Δυνατότητα δημιουργίας λίστας/αναφοράς πολλαπλών κριτηρίων.

Εκτύπωση καρτέλας και εξόδου πολλαπλών κριτηρίων.

 

Η έκδοση DEMO έχει του εξής περιορισμούς:

Καταχώρηση μέχρι 2 ονομάτων Δ.Ο.Υ.

Καταχώρηση μέχρι 3 πελατών.

Καταχώρηση μέχρι 5 εγγραφών σε κάθε πελάτη.

Το σύστημα των αντιγράφων ασφαλείας δεν υποστηρίζεται.

Η ενεργή βάση δεδομένων μπορεί να βρίσκεται μόνο στον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος, δηλ. δεν επιτρέπεται η αλλαγή της βάσης δεδομένων.

Η εκτυπώσεις επιτρέπονται απεριόριστα

 

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή

Κατεβάστε πρώτα τον server

Κατεβάστε την έκδοση για Windows 32bit

Kατεβάστε την έκδοση για Windows 64bit

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΕπικοινωνιαΔιεύθυνση:
Πλ. 25ης Μαρτίου 5
Γρεβενά
511 00

E-mail: info@citytec.gr
Τηλέφωνο: 24620 87250
Fax: 24620 87251

περισσότερα

Η Εταιρεια μας

Η CITY TEC δραστηριοποιείται στην αγορά  της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών από το τέλος του 2007.

Το οικονομίκο έτος 2008, η εταιρεία, αν και στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της, κατάφερε να εδραιωθεί στην αγόρα του Νομού Γρεβενών και να φέρει εις πέρας μεγάλα έργα πληροφορικής.

Στις αρχές του 2009 η CITY TEC αναλαμβάνει το μεγάλο έργο οπτικών ινών της Cyta του άξονα Πτολεμαϊδας - Φλώρινας περισσότερα.

City TEC SUPPORT

Κατέβασε την εφαρμογή από εδώ και κάλεσε το techinical support center για άμεση on line υποστήριξη.